Kölcsey Ferenc szülőháza

Ebben a házban született Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án Sződemeteren

Bővebben...

A Himnusz kézirata és kottája

Magyarország 2012. január 1-től hatályos új Alaptörvénye Alapvetésének I) cikk (3) bekezdése kimondja, hogy “Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”

Bővebben...

Sződemeteri református templom

Ebben a templomban keresztelték meg Kölcsey Ferencet 1790. augusztus 9-én.

Bővebben...

Szülőház

Hogyan Támogathat?

A Himnusz története

Sződemeteri szülőház

Ebben a házban született Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án Sződemeteren.

Kölcsey Ferenc szülőháza Sződemeter központjában a görög katolikus templom melletti telken található. Az épület a főúttól kicsit beljebb helyezkedik el és az előtte lévő kert miatt is nehezebben észrevehető.

bővebben…

Alapítvány Hogyan támogathat?

Önön is múlik közös célunk elérése!

A Kölcsey Ház Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a magyar kulturális örökség fennmaradásához Magyarország határain belül és kívül. Legfontosabb célunk az, hogy Kölcsey Ferenc Sződemeteren lévő szülőháza magyar tulajdonba kerüljön.

online bankkártyás adományozás

bővebben…

Himnusz története

1823. január. 22.: Kölcsey Ferenc megírja a Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeményét.

Az első publikálásakor még csupán Hymnus címmel, alcím nélkül jelent meg. A 2012. január 1-től hatályos Alaptörvény Alapvetésének I) cikk (3) bekezdése kimondja, hogy Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.

bővebben…

Idén kerül megrendezésre a 9. Kölcsey emlékfutás

2018-ban – immár hagyományosan – ezúttal is megrendezésre kerül a Kölcsey emlékfutás, amelynek útvonala Tasnádról Sződemeterre vezet. Az esemény szervezői Pakulár István és Pakulár Julianna református lelkipásztorok alapítványunk képviselőivel együtt szeretettel... bővebben

Interjú V. Majzik Mária művésznővel

Alapítványunk képviseletében Varga Zsuzsa érdekfeszítő interjút készített a Budakeszin elhelyezett, röviden Himnusz szoborként emlegetett Himnusz szabadtéri oltár alkotójával V. Majzik Máriával. A művésznő nevéhez fűződik ugyanakkor a csíkszeredai Szt. Ágoston... bővebben

„Csak az a baj, hogy nekem emberek kellenek, nem lélektelen szépség.”

Kállay Ferenchez 1815. október 7-én írt leveléből

„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé tenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg.”

a Mohács c. esszéből

„Isten egy szívnek egy kebelt teremte: így egy embernek egy hazát.”

a Mohács c. esszéből

„Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele.”

a Parainesisből

„Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.”

a Parainesisből

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”

a Parainesisből

„Az élet csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik.”

a Parainesisből

„S tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközekkel gazdagítani szüntelen igyekezzél.”

a Parainesisből

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”

a Parainesisből

„Erőszak ritkán orvosol, mert nem világosít fel; példa és tapasztalás által figyelemre bírt emberek egymás után s észrevétlen térnek jobb útra.”

a Parainesisből

„Ki nem tett mindent, mit tennie kellett s lehetett vala, az boldog nem leszen.”

a Parainesisből

„Őseink országot és szabadságot szereztek és hagytak nekünk; illő, hogy mi is szerezzünk, mi is hagyjunk valamit maradékainknak.”

a Játékszínből (1827)

“Mint az üres beszédű társalkodót, úgy kerüld a tartalmatlan könyvet.”

a Parainesisből

 „Jelszavaink valának: haza és haladás.”

Búcsú az országos rendektől

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt.”

Emléklapra

„Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.”

a Parainesisből

„Régi tanács; minden tudja azt, s kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél s tettednél.”

a Parainesisből

„A bölcs késő öregségében is elülteti a fát, noha hasznával maga nem élhet; de érti, miképpen az rendes időre megnő, s unokáját gyümölccsel enyhíti.”

a Parainesisből

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Huszt

„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derűl fény.”

Versenyemlékek IV.

„Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe magyar nép.”

Versenyemlékek VII.

Magyar Emlékek

erdőd

nagyszalonta

koltó

Az erdődi várkastély az 1850-es években

erdőd – egy pápaesélyes bölcsője

1513-ban II. Gyula pápa váratlanul elhunyt, háromtagú bíborosi tanácsot választottak a Pápai Állam élére, amelynek Bakócz Tamás is tagja volt, így komoly esélye volt arra, hogy II. Gyula utóda legyen. A bíborosi kollégium 1513. március 4-ére tűzte ki a pápaválasztás kezdetét. Huszonöt bíboros gyűlt össze, a konklávét megnyitó szentmisét Bakócz Tamás celebrálta. Az előzetes tanácskozások öt napig tartottak, majd következett a szavazás.

bővebben…

Nagyszalonta

nagyszalonta, arany jános szülővárosa

Az épület és a telek emberemlékezet óta az Arany család birtokában volt. Sajnos, az eredeti szülőház nem maradt fenn. Arany János 6 éves volt, amikor házuk tűzvészben elpusztult. A leégett ház falait felhasználva építették fel újra a bogárhátú házat. Ez a ház sem létezik már, mert 1847-ben a Kalári tűzvész elpusztította a város négyötödét, köztük ezt a házat is.

bővebben…

Alapítvány Támogatás

A koltói teleki-kastély

A Telekiek 1936-ig birtokolták a kastélyt, majd ezután a politikai viszonyok miatt kénytelenek voltak elhagyni a falut és az országot is. A második világháború után menekültek szállták meg az épületet, a megmaradt bútorokat pedig a környékbeliek hordták szét. Az államosítást követően helyreállítás címén lebontották a kastély romantikus csigalépcsőjét és néhány belső falát, majd szórakozóhelyet létesítettek benne.

bővebben…