Kölcsey Ferenc szülőháza

Ebben a házban született Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án Sződemeteren

Bővebben...

A Himnusz kézirata és kottája

Magyarország 2012. január 1-től hatályos új Alaptörvénye Alapvetésének I) cikk (3) bekezdése kimondja, hogy “Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”

Bővebben...

Sződemeteri református templom

Ebben a templomban keresztelték meg Kölcsey Ferencet 1790. augusztus 9-én.

Bővebben...

Szülőház

Hogyan Támogathat?

A Himnusz története

Sződemeteri szülőház

Ebben a házban született Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án Sződemeteren.

Kölcsey Ferenc szülőháza Sződemeter központjában a görög katolikus templom melletti telken található. Az épület a főúttól kicsit beljebb helyezkedik el és az előtte lévő kert miatt is nehezebben észrevehető.

bővebben…

Alapítvány Hogyan támogathat?

Önön is múlik közös célunk elérése!

A Kölcsey Ház Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a magyar kulturális örökség fennmaradásához Magyarország határain belül és kívül. Legfontosabb célunk az, hogy Kölcsey Ferenc Sződemeteren lévő szülőháza magyar tulajdonba kerüljön.

online bankkártyás adományozás

bővebben…

Himnusz története

1823. január. 22.: Kölcsey Ferenc megírja a Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeményét.

Az első publikálásakor még csupán Hymnus címmel, alcím nélkül jelent meg. A 2012. január 1-től hatályos Alaptörvény Alapvetésének I) cikk (3) bekezdése kimondja, hogy Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.

bővebben…

V. Tasnádi Magyar Napok

Október 20-án ünnepi műsort tekinthetett meg a közönség a 2018. október 13-21. között megrendezésre került V. Tasnádi Magyar Napok keretében. A moziteremben szép számú érdeklődőt kápráztattak el a helyi iskolások és a meghívott néptáncegyüttesek. Kiskasza Balázs, a... bővebben

Kölcsey emlékfutás 2018

Ebben az évben sem lankadt a lelkesedés a hagyományosan Kölcsey augusztus 8-i születésnapjához legközelebb eső hétvége szombatján megrendezésre kerülő Kölcsey emlékfutáson. A korábbi évekhez hasonlóan fiatalok és idősek egyaránt részt vettek az eseményen, nem rettenve... bővebben

„Csak az a baj, hogy nekem emberek kellenek, nem lélektelen szépség.”

Kállay Ferenchez 1815. október 7-én írt leveléből

„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé tenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg.”

a Mohács c. esszéből

„Isten egy szívnek egy kebelt teremte: így egy embernek egy hazát.”

a Mohács c. esszéből

„Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele.”

a Parainesisből

„Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.”

a Parainesisből

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”

a Parainesisből

„Az élet csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik.”

a Parainesisből

„S tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközekkel gazdagítani szüntelen igyekezzél.”

a Parainesisből

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”

a Parainesisből

„Erőszak ritkán orvosol, mert nem világosít fel; példa és tapasztalás által figyelemre bírt emberek egymás után s észrevétlen térnek jobb útra.”

a Parainesisből

„Ki nem tett mindent, mit tennie kellett s lehetett vala, az boldog nem leszen.”

a Parainesisből

„Őseink országot és szabadságot szereztek és hagytak nekünk; illő, hogy mi is szerezzünk, mi is hagyjunk valamit maradékainknak.”

a Játékszínből (1827)

“Mint az üres beszédű társalkodót, úgy kerüld a tartalmatlan könyvet.”

a Parainesisből

 „Jelszavaink valának: haza és haladás.”

Búcsú az országos rendektől

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt.”

Emléklapra

„Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.”

a Parainesisből

„Régi tanács; minden tudja azt, s kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél s tettednél.”

a Parainesisből

„A bölcs késő öregségében is elülteti a fát, noha hasznával maga nem élhet; de érti, miképpen az rendes időre megnő, s unokáját gyümölccsel enyhíti.”

a Parainesisből

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Huszt

„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derűl fény.”

Versenyemlékek IV.

„Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe magyar nép.”

Versenyemlékek VII.

Magyar Emlékek

sándorhomok

nagyszalonta

erdőd

Sándorhomok

kováts lajos – széchenyi jobbkeze

A 19. században két kúria is épült a faluban. A nagy park közepén álló berenczei Kováts-kúriát Kováts Sándor építtette és itt született a reformkor egyik kiváló politikusa, Kováts Lajos. Elkötelezett híve volt Széchenyi Istvánnak, aki mellett közlekedési államtitkár volt, de mint kiváló publicista, közgazdász és bánya-szakértő is hírnevet szerzett. 1999-ben márványtáblát helyeztek el a ház falán, ezzel is emlékezve a település leghíresebb szülöttére.

bővebben…

Nagyszalonta

nagyszalonta, arany jános szülővárosa

Az épület és a telek emberemlékezet óta az Arany család birtokában volt. Sajnos, az eredeti szülőház nem maradt fenn. Arany János 6 éves volt, amikor házuk tűzvészben elpusztult. A leégett ház falait felhasználva építették fel újra a bogárhátú házat. Ez a ház sem létezik már, mert 1847-ben a Kalári tűzvész elpusztította a város négyötödét, köztük ezt a házat is.

bővebben…

Az erdődi várkastély az 1850-es években

erdőd – egy pápaesélyes bölcsője

1513-ban II. Gyula pápa váratlanul elhunyt, háromtagú bíborosi tanácsot választottak a Pápai Állam élére, amelynek Bakócz Tamás is tagja volt, így komoly esélye volt arra, hogy II. Gyula utóda legyen. A bíborosi kollégium 1513. március 4-ére tűzte ki a pápaválasztás kezdetét. Huszonöt bíboros gyűlt össze, a konklávét megnyitó szentmisét Bakócz Tamás celebrálta. Az előzetes tanácskozások öt napig tartottak, majd következett a szavazás.

bővebben…