Sződemeter – református templom


Sződemeter – református templom

Sződemeter – református templom

A sződemeteri református templomról kevés információ áll rendelkezésre. Dr. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája c. munkájának 1903-ban kiadott, a birtokosok, családok történetét bemutatató V. kötetéből tudjuk, hogy a templomot 1760-ban Bydeskuthy Zsigmondné Péchy Juliánna (Kölcsey anyai dédnagyanyja) építtette „a szeődemeteri evang. reform. egyháznak”. 1774-ben ő és Bydeskuthy Ferencz harangot öntetett, de a forrásokból nem derül ki egyértelműen, hogy 2 külön harangot öntettek vagy egy harang öntését finanszírozták közösen. A harangtorony méretéből adódóan feltehetően egyazon harangról van szó.

Egy másik forrás a fentiekkel összhangban arról ír, hogy a templom anyakönyvét 1760-ban nyitották meg. A templom építésére tehát 1760-ban került sor, majd 14 évvel később készült el a harangja.

A feldíszített templombelső

A feldíszített templombelső

„Szeődemeter” Kölcsey anyai nagyapjának, Bölöny (Bölönyi) Ádámnak, Közép-Szolnok akkori alispánjának volt birtoka, így a templomban saját padja volt a családnak.

A Kölcsey (Bölönyi) család padja a templomban

A Kölcsey (Bydeskuthy) család padja a templomban

A Kölcsey (Bölönyi) család padja a templomban

A Kölcsey (Bydeskuthy) család padja a templomban

Ebben a templomban keresztelte meg Kölcsey Ferencet 1790. augusztus 9-én Makódi Mihály tiszteletes, melyről anyakönyvi bejegyzés tanúskodik.

Anyakönyvi lap „Tekintetes Költsei Péter Ur fiának” kereszteléséről

Anyakönyvi lap „Tekintetes Költsei Péter Ur fiának” kereszteléséről

Az anyakönyv a megnyitása után egy évszázaddal már nagyon rossz állapotba került, de szerencsére „A két magyar hontól tisztelt Költsei Ferentz neve iránti kegyeletből ezen elrongyollott anyakönyvet újból beköttette Szabó Antal, Szathmár várossa polgára és asztalosmester. 1862-ben”, melyet a könyv első lapján lévő bejegyzés örökített meg.

Szószék és Úrasztala

Szószék és Úrasztala

Templombelső

Templombelső

A templom mennyezete

A templom mennyezete

A templomban a szószék alatt a padozaton volt elhelyezve az a kétnyelvű emléktábla, amelynek eredeti példánya 1990-ben eltűnt Kölcsey szülőházáról. Az újra elkészített és 1992-ben kihelyezett második példányt ismeretlen tettesek összetörték és a templom kertjébe hajították. Ezt követően a táblát összeragasztották, melyet a szószék alatt lehetett megtekinteni egészen 2015-ig, amikor is visszakerült eredeti helyére, a szülőház befalazott tornácának a falára.

Papi szék és szószék, alatta a korábban itt elhelyezett kétnyelvű emléktáblával

Papi szék és szószék, alatta a korábban itt elhelyezett kétnyelvű emléktáblával

A templom leromlott állapotában nem lehetett másként megoldani biztonságos módon a harangozást, mint úgy, hogy kibontották a mennyezetet és levezették a harangkötelet a templomtérbe.

Harangkötél a megbontott mennyezettel

Harangkötél a megbontott mennyezettel

A sződemeteri református templom Kölcsey szülőházától mintegy 150 méterre helyezkedik el. A szülőház kertje elől jó kilátás nyílik a templom északnyugati oldalára.

A templom a szülőház felől

A templom a szülőház felől

A templom 2016-2019 között felújításra került.

A felújított sződemeteri református templom

A felújított sződemeteri református templom

A hangvetővel és hátlappal ellátott új szószék

A hangvetővel és hátlappal ellátott új szószék

Kölcsey Ferenc születési anyakönyvi bejegyzésének hiteles másolata

Kölcsey Ferenc születési anyakönyvi bejegyzésének hiteles másolata

Ft. Csűry István püspök igét hirdet a felújított sződemeteri templomban

Ft. Csűry István püspök igét hirdet a felújított sződemeteri templomban

 

Forrás:

http://www.pechy-de-pechujfalu.hu/csaladfa/myfiles/htmls/petri/szvm_2xw/szvm_2xw-Title.html

http://mek.oszk.hu/04700/04750/html/72.html