Himnusz dombormű

 

2015. május 24-én Pünkösd vasárnapján avatták fel Csíkszeredán a Szt. Ágoston római katolikus templomban a V. Majzik Mária Magyar Örökség Díjas művész által készített Himnusz és Angyali üdvözlet kerámia dombormű együttest, valamint az általa készített bronz keresztelő kutat. Az apszisban elhelyezett alkotásokat a Budakeszin élő művésznő a testvérváros plébániatemplomának adományozta.

Szt. Ágoston plébániatemplom

Szt. Ágoston plébániatemplom

Ezzel egy újabb kultikus emlékhely született a határon túl élő magyarok számára. Az emlékhely megteremtésének fővédnöke a kétszeres Kossuth-díjas írónő, barát, Jókai Anna volt.

Kultikus emlékhely a megszentelt térben

Kultikus emlékhely a megszentelt térben

A Himnusz dombormű a magyarok kereszténységhez való kapcsolatát, míg az Angyali üdvözlet a Szűzanya oltalmát és egyben a születést szimbolizálja. A kettőt, a születést és a keresztséget a kompozícióban a keresztelő kút kapcsolja össze. A magyarság összetartozásáért, megmaradásáért alapított nemzeti imahely azt jelképezi, hogy Magyarország polgárainak önállóan kell megoldaniuk a nemzet fennmaradásának problémáját. A megszentelt térben együttlévő alkotások szimbolikája összetett: a Himnusz a dicsőséges keresztény múltat, a Szűzanya, mint Magyarország védelmezője a jelent és a keresztelőkút a jövőt jelképezi.

A művésznő elképzelése szerint, amíg a Budapest és Budakeszi határvonalán felállított Himnusz szobor a főváros és a vidék összetartozását, addig Csíkszeredában a szakrális térben felállított emlékhely az anyaországban és az elszakított országrészekben élő magyarok összetartozását erősíti.

Angyali üdvözlet

Angyali üdvözlet

Himnusz dombormű

Himnusz dombormű

V. Majzik Mária alkotásait, valamint a többek között budakeszi közadakozásból vásárolt templomi orgonát Tamás József püspök atya áldotta meg. Az avatással egyidőben 98 székely ruhába öltözött fiú és leány vette fel a bérmálás szentségét, melyet ugyancsak Tamás József püspök atya szolgáltatott.

Alábbiakban olvasható a művésznő avató ünnepségen elhangzott beszéde, amely tartalmazza a műalkotások rövid ismertetését is.

„Szeretettel köszöntöm Tamás József főtisztelendő segédpüspök urat, szeretett Pénzes József atyát, a megjelent vendégeket és a kedves híveket. V. Majzik Mária vagyok. Biztos érdekli Önöket, hogy került épp a Szt. Ágoston templomba a három alkotás, amelynek megáldására kerül ma sor.

Mikor Magyarországon elkészítettem a Himnusz szobrot, mely egy szabadtéri oltár, akkor elhatároztam, ha egy mód van rá, az eredetileg egy templom falára elképzelt Himnusz dombormű tervemet is megvalósítom. Az volt a vágyam, hogy ezt a határon túli magyarságnak készíthessem el. Azóta eltelt tíz év, és íme, itt állunk a Himnusz dombormű előtt. De ehhez kellett rajtam kívül még egy ember, Balczó Péter volt a támogató, a fő szervező. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy ez a mai ünnep létrejöjjön. Az, hogy köszönetet mondok, tudom, hogy kevés, de mást nem tudok adni, mint szívből jövő, mély és tisztelettel teli köszönetet.

Hasonlóképpen köszönöm Jókai Anna Kossuth-díjas írónőnek, hogy az alkotások elhelyezése mellett fővédnökséget vállalt és engedjék meg, hogy az ő üzenetét tolmácsoljam.

(Részlet Jókai Anna: Ima Magyarországért c. verséből)

Öregisten, Nagyisten

erősíts a hitben

hogy ami késik

azért el nem múlik

él még a te nyájad

bárha szőre hullik.

    /….csak csendesen, nem használ a lárma,

mostoha szülők közt még árvább az árva/

 

Öregisten, Nagyisten

más remény nincsen

mint igazad kegyelmed

hogy Te szabj végül rendet

Maradék országnak

adj életes kedvet

a lecsonkolt többit

gyógyítgasd ne engedd

önnön-gyilkosává válni

haza kell találni!

A csíkszeredai Nemzeti Imánk Zarándokhelyének avatása alkalmából üzenem:

A múltra emlékezünk – a jelenben cselekszünk – és reménykedünk a jövőben!

Jókai Anna

fővédnök

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondok Pénzes József esperes úrnak, akinek személyében egy igaz, segítőkész, bátor embert ismertem meg.

Krisztus ábrázolása a dombormű középpontjában

Krisztus ábrázolása a dombormű középpontjában

Három munkám kerül megáldásra. Elsőként a Himnusz dombormű. Az anyaországi Himnusz szobor a főváros és a vidék összetartozását is szimbolizálja. Szándékom szerint a csíkszeredai Himnusz dombormű a határon túli magyarsággal való összetartozást erősíti.

A Himnusz versszakai a kereszt körül jelennek meg

A Himnusz versszakai a kereszt körül jelennek meg

A második az Angyali üdvözlet, vagy másképp az „Ave Maria”egy felajánlásom volt és boldog vagyok, hogy Isten adott nekem erőt ahhoz, hogy elkészítsem. Mindkét alkotásban benne van az öröm és a fájdalom, a fájdalom és a reménység.

Szűz Mária ábrázolása

Szűz Mária ábrázolása

A harmadik alkotás, a Keresztelő kút utal a bennünket összekötő kereszténységre, a keresztségben való születésre. Kifejezi azt a vágyunkat, hogy sok-sok gyermeket kereszteljenek e kút fölött. Benne van az öröm és a reménység.

Keresztelő kút

Keresztelő kút

Azt kívánom, hogy ezek az alkotások segítsék az itt élő TESTVÉREIMET imáikban, tetteikben, reményeik megvalósulásában. Nem titkolom, szeretnénk, ha zarándokhellyé válna az őket befogadó Szt. Ágoston templom.”

 

Az oldalon bemutatott fotókat dr. Flórián Csaba készítette.

 

Az alkotó honlapján áttekintő képet lehet kapni a művésznő munkásságáról:

http://www.vmajzikmaria.net/wp/