Kölcsey Ferenc szülőháza

Ebben a házban született Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án Sződemeteren

Bővebben...

A Himnusz kézirata és kottája

Magyarország 2012. január 1-től hatályos új Alaptörvénye Alapvetésének I) cikk (3) bekezdése kimondja, hogy “Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”

Bővebben...

Sződemeteri református templom

Ebben a templomban keresztelték meg Kölcsey Ferencet 1790. augusztus 9-én.

Bővebben...

Szülőház

Hogyan Támogathat?

A Himnusz története

Sződemeteri szülőház

Ebben a házban született Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án Sződemeteren.

Kölcsey Ferenc szülőháza Sződemeter központjában a görög katolikus templom melletti telken található. Az épület a főúttól kicsit beljebb helyezkedik el és az előtte lévő kert miatt is nehezebben észrevehető.

bővebben…

Alapítvány Hogyan támogathat?

Önön is múlik közös célunk elérése!

A Kölcsey Ház Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a magyar kulturális örökség fennmaradásához Magyarország határain belül és kívül. Legfontosabb célunk az, hogy Kölcsey Ferenc Sződemeteren lévő szülőháza magyar tulajdonba kerüljön.

Online bankkártyás adományozás:

online bankkártyás adományozás

Himnusz története

1823. január. 22.: Kölcsey Ferenc megírja a Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeményét.

Az első publikálásakor még csupán Hymnus címmel, alcím nélkül jelent meg. A 2012. január 1-től hatályos Alaptörvény Alapvetésének I) cikk (3) bekezdése kimondja, hogy Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.

bővebben…

Tisztújító közgyűlést tartott a Kölcsey Társaság

2022. május 7-én Debrecenben a Református Kollégiumban tartotta elnökségi ülését és tisztújító közgyűlését a Kölcsey Társaság. Először a leköszönő elnök, dr. Bölcskei Gusztáv ny. református püspök tartott beszámolót az elnökség munkájáról. Ezt követően Péter-Tóth... bővebben

Sződemeteri megemlékezés a magyar kultúra napján

Január 22-én, a magyar kultúra napján a Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ szervezésében, színvonalas rendezvény keretében tisztelegtek a résztvevők a Himnusz költőjének emléke előtt. A rendezvény résztvevőit Pakulár István, a Sződemeteri Református... bővebben

Álmosdon is megemlékezést tartanak a magyar kultúra napján

A magyar kultúra napja alkalmából 2022. január 22-én 10 órakor ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást tartanak Álmosdon is a Kölcsey Emlékháznál, melynek programját Pappné Győri Anna könyvbemutatója és Kapusi Edit író-olvasó találkozója színesíti. A rendezvény... bővebben

„Csak az a baj, hogy nekem emberek kellenek, nem lélektelen szépség.”

Kállay Ferenchez 1815. október 7-én írt leveléből

„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé tenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg.”

a Mohács c. esszéből

„Isten egy szívnek egy kebelt teremte: így egy embernek egy hazát.”

a Mohács c. esszéből

„Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele.”

a Parainesisből

„Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.”

a Parainesisből

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”

a Parainesisből

„Az élet csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik.”

a Parainesisből

„S tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközekkel gazdagítani szüntelen igyekezzél.”

a Parainesisből

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”

a Parainesisből

„Erőszak ritkán orvosol, mert nem világosít fel; példa és tapasztalás által figyelemre bírt emberek egymás után s észrevétlen térnek jobb útra.”

a Parainesisből

„Ki nem tett mindent, mit tennie kellett s lehetett vala, az boldog nem leszen.”

a Parainesisből

„Őseink országot és szabadságot szereztek és hagytak nekünk; illő, hogy mi is szerezzünk, mi is hagyjunk valamit maradékainknak.”

a Játékszínből (1827)

“Mint az üres beszédű társalkodót, úgy kerüld a tartalmatlan könyvet.”

a Parainesisből

 „Jelszavaink valának: haza és haladás.”

Búcsú az országos rendektől

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt.”

Emléklapra

„Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.”

a Parainesisből

„Régi tanács; minden tudja azt, s kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél s tettednél.”

a Parainesisből

„A bölcs késő öregségében is elülteti a fát, noha hasznával maga nem élhet; de érti, miképpen az rendes időre megnő, s unokáját gyümölccsel enyhíti.”

a Parainesisből

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Huszt

„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derűl fény.”

Versenyemlékek IV.

„Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe magyar nép.”

Versenyemlékek VII.

Magyar Emlékek

Szatmárcseke

álmosd

Nagyvárad

Szatmárcseke

Szatmárcseke – AZ ÉRETT KÖLTŐ ÉS POLITIKUS

Szatmárcseke a Felső-Tisza vidékén, a Tiszaháton található, az ukrán határ mentén. Minden oldalról folyóvíz veszi körül. Északon és észak-nyugaton a Tisza, keleten a Túr-csatorna, délen pedig a Túr folyó. A megyeszékhelytől – Nyíregyháza – megközelítőleg 90 km-re fekszik a község.

Cseke honfoglaló nemzetségek, nagycsaládok szállásterületéből szerveződött faluvá. A település első írásos emléke III. Béla király idejéből való. Ez egy király által kiadott oklevél, mely a czégényi monostorral kapcsolatos birtokviszonyokat rendezte. Ebben Csekét, mint saját templommal rendelkező települést említik.

bővebben…

Sándorhomok

álmosd – kölcsey gyermek- és ifjúkorának színhelye

A község látnivalói közül kiemelkedik a Kölcsey-kúria, ahol Kölcsey Ferenc gyermekkorát töltötte és 1812 – 1815 is között itt élt. A Kölcsey család Álmosd egyik jeles köznemesi famíliája volt a XVIII. században. Kölcsey Ferenc édesapja, Kölcsey Péter nagybátyja, a család gondoskodó jótevője, Kölcsey Sámuel hívó szavára tért vissza Álmosdra. 1787-ben vette feleségül a Sződemeteren nevelkedett, ugyancsak nemesi családból származó Bölöni Ágnest.

bővebben…

Nagyvárad

NAGYVÁRAD – SZENT LÁSZLÓ VÁROSA

Nagyvárad Bihar megye székhelye. A Sebes-Körös partján fekvő város megközelítőleg 10 km-re fekszik az országhatártól, Románia tizedik legnagyobb városa, 180.000 lakosa közel 30%-a magyar. A XIX. század közepén történt meg a vár környéki négy kisváros közigazgatási egyesítése is. Így jöttek létre a mai városrészek: Várad-Olaszi, Várad-Újváros, Várad-Váralja, és Várad-Velence.

bővebben…

Alapítványunkat támogatta: