A magyar kultúra napja Sződemeteren

2021. Feb. 21. | Megemlékezések

A magyar kultúra napja alkalmából ebben az évben is megemlékezést tartottak Sződemeteren, melyen a Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ szervezésében emlékeztek a Himnusz megírásának évfordulójára. Az ünnepségre 2021. január 23-án került sor.

A zarándokokat Pakulár István tasnádi lelkipásztor köszöntötte, aki örömét fejezte ki amiatt, hogy a járványhelyzetben sem maradt el a hagyományos megemlékezés.

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke tartott először igehirdetést, aki János evangéliumából vett idézetre építette áhitatát.

Ft. Csűry István püspök igét hirdet

Ft. Csűry István püspök igét hirdet

Nagy Szabolcs parlament képviselő megköszönte azok munkáját, akik lehetővé tették, hogy a Szatmárban élő magyarok a Himnusz óriáskivetítőkön életre keltett szövegével azonosulva együtt énekelhessék, szavalhassák nemzeti imádságunkat. Idézte Kölcsey hitvallását: „Távol vagyunk a büszkeségtől, magunkat csalhatatlanoknak gondolni. A velünk ellenkező véleményűektől sohasem kívántuk, hogy elveinknek hódoljanak: tőlük azt kérjük, bennünk csak a meggyőződés tisztaságát tekintsék.”

Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke elmondta, hogy olyan időket élünk, amikor a kultúra — főként a keresztény kultúra — nincs könnyű helyzetben, online térbe, a templomokba, szűk családi körbe szorult. Kiemelte, hogy a keresztény kultúra időtálló, és reményét fejezte ki, hogy a járványhelyzet megszűnésével a későbbiekben újra nagy számban vehetnek majd részt az érdeklődők a kulturális rendezvényeken.

A Kölcsey megemlékezéseken évről évre részt vesz Marian Gheorghe, Sződemeter polgármestere, aki bízik abban, hogy ezek a rendezvények segítik az együtt élő nemzetek és vallási felekezetek közötti megértést.

Bendel Júlia, a tasnádi líceum magyartanára ünnepi beszédében fontos kérdésekre kereste a választ, többek között arra, hogy mitől más a magyar kultúra, mint más népek kultúrája? Elmondta, hogy meggyőződése szerint nincs magyar kultúra magyar élet nélkül, de hogy milyen minőségű ez utóbbi, azt a kultúra szabja meg, amelyet minél mélyebben meg kell élnünk a családban, az iskolában, a templomban, a mindennapokban. Van honnan tájékozódni, csak a forrásokat kell megválasztani, mutatott rá a pedagógus, emlékeztetve arra is, hogy a kultúrát nem ápolni, hanem megélni, gyarapítani kell.

Ezt követően Pakulár István felolvasta a Kölcsey Ház Alapítvány kuratóriuma elnökének, Nagy Ferencnek beszédét, melynek címe önmagáért beszélt: „Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe magyar nép”. Gondolatait Kölcsey útmutatása és örök aktualitása alapján fogalmazta meg.

A továbbiakban Pakulár Bú Julianna lelkipásztor közreműködésével tasnádi ifjak, Dohi Csenge, Pakulár István és Katona Péter rövid műsora következett.

Pakulár Bú Julianna és a tasnádi ifjak

Pakulár Bú Julianna és a tasnádi ifjak

A rendezvényt Pakulár Bú Julianna, a sződemeteri Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ vezetőjének szavai zárták. Elmondta, hogy amikor nyolc éve Csűry István püspök kezdeményezésére elkezdték szervezni a magyar kultúra napján tartandó rendezvényt, nem tudták, hogy olyan hagyomány lesz belőle, ami évről évre Sződemeterre vonzza azokat, akik szeretnének méltón megemlékezni a magyarság egyik legnagyobb ünnepére. A Kölcsey születésnapjához kötődő nyári zarándoklat mellett van tehát egy téli is, amikor nemcsak a magyar kultúrára emlékezünk, hanem Kölcsey Ferencre is.

Az ünnepi esemény koszorúzással ért véget.

A koszorúzás kezdete

A koszorúzás kezdete

Forrás: https://frissujsag.ro/