Bemutatkozás


 

Tisztelt Látogató!

Engedje meg, hogy mint a Kölcsey Ház Alapítvány létrehozói röviden bemutatkozzunk Önnek. Budapesten élő mérnök-gyógypedagógus házaspár vagyunk, 2 felnőtt gyermekünk van. Életünknek ahhoz a szakaszához értünk, amikor a munkánk mellett erőnkhöz és tudásunkhoz mérten szeretnénk még tevékenyebben hozzájárulni egy élhetőbb világ megteremtéséhez. Hiszünk a másoknak nyújtott önzetlen segítség pozitív erejében, szemben a negatívumok örökös, terméketlen bírálatával. Igyekszünk észrevenni, hirdetni minden szépet és jót a minket körül vevő szűkebb és tágabb világban.

Szenvedélyes utazókként Erdélyt és a Partiumot is bejárva 2014. őszén jutottunk el Sződemeterre, ahol Kölcsey Ferenc szülőháza található, és amely jelenleg nem látogatható. Ennek oka, hogy az eldugott falucska épületében ma a román görög katolikus egyház parochusa lakik. A ház falán 1890-ben elhelyezett emléktábla sem látható, mert a verandát beépítették és lezárták. Tudomásunkra jutott, hogy a szülőház – amelyet az elmúlt évtizedekben sok esetben méltatlan célra használtak és így sok viszontagságon, jelentős állagromláson ment keresztül – nemzeti kézbe kerülhetne, de erre hivatalos forrás hiányában jelenleg nincs szándék, nincs lehetőség. Ez a Kölcseyhez és a magyar nemzethez, a határon túli magyarokhoz egyaránt méltatlan helyzet késztetett minket arra, hogy hatékony megoldást keressünk a fenti, minden magát magyarnak valló ember számára elfogadhatatlan helyzet érdemi rendezésére.

Ebből a célból létrehoztuk a Kölcsey Ház Alapítványt, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2016. júniusában vett nyilvántartásba, a név használatához megkaptuk a Magyar Tudományos Akadémia engedélyét. Munkánkat nagymértékben segíti, hogy az alapítvány létrehozásához és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges jogi, gazdasági és informatikai tevékenységeket hozzánk hasonlóan gondolkodó, kiváló szakemberek – velünk együtt – támogatásként végzik.

Alapítványunk neve nemcsak Kölcsey szülőházára utal, hanem átvitt értelemben a magyar történelmi és irodalmi értékek tárházára is vonatkozik. Szeretnénk minél szélesebb körben hozzájárulni a nemzeti kulturális örökség fennmaradásához Magyarország határain belül és kívül. Honlapunkat számos érdekes és látványos elemmel folyamatosan bővítjük. Ismertetjük Kölcsey Ferenc életművét és bemutatjuk az alapítvány munkáját. Átfogó képet nyújtunk Kölcsey irodalmi és közéleti tevékenységéről, beszámolunk a Sződemeteren és egyéb, Kölcseyhez köthető helyeken szervezett rendezvényekről. Kitekintünk a határon túli magyar kultúrára is különböző emlékhelyek megismertetése révén, amelyek az érdeklődők számára megalapozhatják első erdélyi (partiumi) kirándulásuk programját is.

Kölcsey Ház Alapítvány bemutatkozó film

Kérjük, hogy adományaikkal támogassák alapítványunk céljainak minél előbbi elérését! Az alapítvány részére a Hogyan támogathat? menüpontban leírtak szerint lehet adományt felajánlani.

Nagy Nóra            Nagy Ferenc

Alapító                  Kuratórium elnöke

Nagy Ferenc és Nagy Nóra

Nagy Ferenc és Nagy Nóra