emlékérme a Himnusz megzenésítésének 175. évfordulójára


 

A Himnusz megzenésítésére 1844-ben kiírt pályázatot Erkel Ferenc nyerte meg. A darab ősbemutatójára 1844. július 2-án került sor a zeneszerző vezényletével, szélesebb körben 1844. augusztus 10-én énekelték először. A Magyar Nemzeti Bank az évforduló nemzeti és zenetörténeti jelentősége okán 20.000 forintos ezüst és 3.000 forintos színesfém emlékérmét bocsátott ki 2019-ben.

Az emlékérme a Himnuszt irodalmi alkotásként és zeneműként is bemutatja, ezért az előlapon a nemzeti fohászt szerző Kölcsey Ferenc félalakos ábrázolása jelenik meg, melyet Franz Eybl litográfiája és Anton Einsle olajfestménye ihletett. A portré hátterében a Himnusz kéziratának töredékesen megjelenő, plasztikusan ábrázolt első versszaka olvasható, amelyet Kölcsey kézjegye zár.

175 éves a Himnusz zenéje - az emlékérme előlapja

175 éves a Himnusz zenéje – az emlékérme előlapja

Az érme hátlapján a Himnuszt megzenésítő Erkel Ferenc félalakos ábrázolása látható, amelyet a Pataki József által készített Erkel portré és a Canzi Ágoston Erkelt megjelenítő kőnyomata ihletett. A portré hátterében balra Erkel Ferenc kézjegye, jobbra a háttérben Himnusz Erkel által írott 1880-as évek beli négyszólamú letétjének plasztikusan ábrázolt részlete látható. Az emlékérme szélén, felső félköriratban az „A HIMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSE · 1844” felirat olvasható, amely a zenemű születésére és az évfordulóra egyaránt utal.

175 éves a Himusz zenéje - az emlékérme hátlapja

175 éves a Himusz zenéje – az emlékérme hátlapja

Az emlékpénzt Kereszthury Gábor iparművész tervezte. Mindkét emlékérme átmérője 52,5 mm, széle recézett. A 20 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből, míg a 3000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. A 77,76 gramm súlyú ezüst érme tükörfényes (proof), a 76,5 gramm súlyú színesfém érme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék korlátozott példányszámban jelentek meg: az ezüst érméből 7000, míg a színesfém érméből 5000 darab készült.