A magyar kultúra napját ünnepelték Sződemeteren

2020. Feb. 01. | Megemlékezések

Harangszóra vonultak be a felújított református templomba mindazok, akik a január 22-ét követő első szombaton elzarándokoltak Sződemeterre, hogy a magyar kultúra napját a Himnusz szerzőjének szülőfalujában ünnepeljék.

Nemzeti imánkkal kezdődött az ünnepség, melyet Pecz Izabella énekelt el.  Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében felhívta a figyelmet anyanyelvünk megőrzésére, de Isten nyelvének a megőrzésére is, mely távol tartja tőlünk a káromló, Istent vagy embertársainkat bántó szavakat. Beszélt az Isten által ajándékozott, el nem vehető értékekről is.

Ft. Csűry István püspök igét hirdet

Ft. Csűry István püspök igét hirdet

Az igehirdetést követően Csige Sándor konzul elmondta, hogy magyar nyelvünket és kultúránkat úgy tudjuk megőrizni, ha anyanyelven szerzünk széleskörű tudást és anyanyelven szól számunkra az ige. A gyermekeinket pedig úgy kell nevelnünk, hogy hovatartozásukat büszkén vállalják, vigyék tovább és ápolják hagyományainkat, és gyermekeiket majd ők is magyar iskolába írassák.

Csige Sándor konzul

Csige Sándor konzul

Köszöntőbeszédet mondott Erdei D. István parlamenti képviselő, Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, Gheorghe Marian sződemeteri polgármester és Pakulár István házigazda-lelkipásztor. „… ott lehetünk ezekben a percekben a legbüszkébbek magyarságunkra és a magyar kultúránkra, ahol született az, aki az egész magyar népünkre kérte Isten áldását. Miért fontos megemlékezni a magyar kultúráról? Mert az összeköti a múltat, a jelent és a jövőt.”

A Himnuszt, mint irodalmi művet Ozsváth Hajnalka magyar nyelv és irodalom szakos tanár értelmezte. Rövid ünnepi műsort mutattak be a tasnádi ifjak: Hamza Fanni, Dohi Csenge, Pakulár István és Rácz Kitti.

Pakulár István, Dohi Csenge, Hamza Fanni és Rácz Kitti

Pakulár István, Dohi Csenge, Hamza Fanni és Rácz Kitti

Az ünnepség koszorúzással és szeretetvendégséggel ért véget.

Várakozás a koszorúzásra

Várakozás a koszorúzásra

Ft. Csűry István püspök és ft. Forró László főjegyző koszorúz

Ft. Csűry István püspök és ft. Forró László főjegyző koszorúz

A rendezvény megszervezésében részt vállaló Kölcsey Ház Alapítvány képviseletében Nagy Nóra alapító és Nagy Ferenc kuratóriumi elnök vett részt. A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Sződemeteri Református Egyházközség támogatta.

Forrás: http://nkre.ro/