Lezajlott a 28. Kölcsey megemlékezés Sződemeteren

2017. Aug. 09. | Megemlékezések

Az óriási hőség ellenére is mintegy 150 fő látogatott el Sződemeterre augusztus 4-én, hogy együtt ünnepeljék a 227 éve született Kölcsey Ferencet. Immár 28. alkalommal szerveztek megemlékezést a költő-politikus szülőfalujában, amelyre nemcsak a Kárpát-medencéből, de még Kanadából is érkezett vendég.

A megemlékezés egyik pillanata

A megemlékezés egyik pillanata

Az esemény főszervezője idén is Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa volt. Először ő üdvözölte a jelenlévőket, majd átadta a szót Pakulár István lelkipásztornak. „Az elmúlt nap történt valami, ami mint jelkép hívja fel a figyelmünket, tegnap ugyanis lebontották a kertet körülölelő kerítést … a mindenható Gondviselő így üzen. Éppen akkor bomlott le a kerítés, amikor tengert és határokat is legyőztünk azért, hogy egybegyűljünk ünnepelni Kölcseyt, a himnuszt, a magyarságot, a közös gyökereket és az együvé tartozást” – fogalmazott a tasnádi lekipásztor, aki a sződemeteri gyülekezetet is gondozza.

Az ünneplők meghallgathatták Pataki Csaba (Szatmár Megyei Tanács elnöke) és Seszták Oszkár (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke) a rendezvény fővédnökeinek köszöntő szavait. Pataki Csaba elmondta, hogy már régen nem az embert ünnepeljük, hanem sokkal inkább azt a szellemi örökséget, amelyet Kölcsey nekünk, magyaroknak adott. Seszták Oszkár arról az életérzésről beszélt, amely Kölcsey révén összeköt minden, a szatmári térségben élő magyart, amire méltán büszkék lehetünk.

Köszöntőt mondott Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke és Vraukóné Lukács Ilona, a kárpátaljai iskolákkal foglalkozó alapítvány vezetője is.

Kölcsey Ferencet idézte és méltatta a Kölcsey Társaságtól érkezett fiatal költő Nagy Zsuka, aki a gondolatainak frissességével, az új generációtól kevésbé látott energikus és őszinte hozzáállásával tűnt ki.

Nagy Zsuka költő

Nagy Zsuka költő

Beszédet mondott Tar Károly, a Román-, Magyar- és Svéd Írószövetség tagja.

A megemlékezés legemlékezetesebb gondolatait Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke fogalmazta meg tanulságos, a mai kor jelenségeinek összefüggéseit is taglaló beszédében.

Kondor Katalin

Kondor Katalin

A hagyományokat folytatva Varga Sándor színművész elszavalta a Himnuszt, fiatal diákok pedig Kölcsey verseket adtak elő. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével és koszorúzással ért véget, melyen a rekkenő hőség ellenére példás fegyelemmel díszőrséget álltak a nagykárolyi-, szatmári- és szilágysomlyói cserkészcsapatok tagjai.

A Kölcsey Ház Alapítvány nevében Nagy Nóra, Nagy Ferenc, Csordás Erika és Kornya Sándor helyeztek el koszorút a költő szobránál.

A Kölcsey Ház Alapítvány koszorúz

A Kölcsey Ház Alapítvány koszorúz

Forrás:

www.karolyirefegyhazmegye.ro

www.frissujsag.ro