Elkezdődött a Kölcsey Emlékház építése Sződemeteren

2016. Jan. 23. | Kölcsey Emlékház

„Isten áldd meg a magyart – Kölcsey Ferenc Emlékház” alapkő letétel ünnepség

„Isten áldd meg a magyart – Kölcsey Ferenc Emlékház” alapkő letétel ünnepség

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület január 23-án Sződemeteren ünnepélyes keretek között letette a Kölcsey Ferenc nevét viselő kulturális és egyházi központ alapkövét. A teljes nevén „Isten áldd meg a magyart – Kölcsey Ferenc Emlékház” (röviden Kölcsey Emlékház) Pakulár István lelkipásztor kezdeményezésére és irányításával jön létre. A több hazai és magyarországi településről érkezett résztvevőket is ő köszöntötte.

Csűry István püspök beszédet mond

Csűry István püspök beszédet mond

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke ünnepélyesen is bejelentette, hogy elkezdődött a Kölcsey Emlékház építése. Az emlékház neve – „Isten, áldd meg a magyart” – azt is jelképezi, hogy minden magyar ember tudjon testvérként élni magyarral és nem magyarral egyaránt, legyen ereje mindenkor előre tekinteni és a jó tettek szolgálatában állni. Rámutatott arra, hogy embert próbáló világban élünk és a próbák között sok esetben elveszítjük a fonalat, elveszítjük a reménységünket arra vonatkozóan, hogy Isten minden körülmények között velünk van-e, velünk marad-e. Hitet tett amellett, hogy Isten meg fogja áldani a magyar embert és a tőle kapott értékek nem fognak eltűnni ebben a világban sem.

Brendus Réka főosztályvezető helyettes beszédet tart

Brendus Réka főosztályvezető helyettes beszédet tart

Ezt követően beszédet mondott Brendus Réka, Magyarország Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese, aki Kölcsey Ferenc életútját és munkásságát méltatta, majd kitért az emlékház létrehozásának a fontosságára. Mindegy, hogy hol élsz, a nemzethez való tartozás kötelez — hangsúlyozta. „Akinek a szívében a nemzet nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol és lelkében üresség van, amit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt” — vallotta Kölcsey. A kisebbségben élő magyarságnak a megmaradásért való küzdelmét a többségnek támogatnia kell. Sződemeteren, a Kölcsey-ház alapkőletételénél elmondható, hogy az itt élők gazdagítják és továbbadják a magyar örökséget. Intézményeket alapítani, emlékházakat létrehozni sehol sem könnyű. Erős akarat, önzetlen munka és kitartó hit kell hozzá — fogalmazott.

Beszédet mondott még Nagy Sándor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese és Szabó Ödön Bihar megyei képviselő is.

Végül Pakulár István lelkipásztor, a Kölcsey Emlékház létrehozásának megálmodója és a kivitelezés irányítója fejtette ki gondolatait arról, hogy erős hittel meg lehet valósítani az álmokat.

Pakulár István lelkipásztor beszédet mond

Pakulár István lelkipásztor beszédet mond

„Amire visszatekintünk az nem más, mint egy hatalmas és csodás személyiségnek, nemzeti imádságunk szerzőjének születése, vagy Sződemeteren eltöltött évei, családjának e kis templom felépítésében vállalt szerepe, vagyis csupa olyan esemény, amely nem a múltba ragadáshoz vezet, amitől Pál apostol óva int, hanem éppen a jelen, illetve a jövő céljai felé irányítják a figyelmet. És bár — vele együtt mondva — nem gondolom, hogy már elértem a célom, de Isten, az anyaország, egyházkerületünk, nemzettársaink és a sződemeteri önkormányzat, a partiumi és erdélyi közélet szereplőinek támogatásával nagy része ennek a célnak megvalósulni látszik. Éppen ez ad erőt ahhoz, hogy még inkább előre tekintsek, még inkább fussak a cél felé.

Hálás szívvel mondom: célegyenesben vagyunk. Sződemeter, Kölcsey Ferenc emléke és mi mindannyian, akik szívügyünknek tekintjük mindezt, célegyesben vagyunk. Bár azt mondjuk, hogy a szívünkben kell, hogy éljen a tisztelet és az összetartozás érzése, de mégis van, amikor a külső körülmények is fontosak abban, hogy méltó legyen az emlékezés. És ezek a külső körülmények nemsokára hozzájárulnak ahhoz, hogy még inkább és még méltóbban kifejezzük tiszteletünket egy áldott ember, politikus, költő munkássága és a nemzeti imádságunk szerzője felé. És ez egy még magasztosabb célt is szolgál ugyanakkor: erősíti az összetartozás tudatát, élményét és erejét bennünk. Mert az épülő Kölcsey Emlékház és egyházi központ elválaszthatatlanul összeköt bennünket, összeköti Sződemetert Budapesttel, Nagyváraddal, de összeköti Sződemetert, ezt a kicsi falut a Kárpát-medencéből vagy a világ bármely tájáról érkező, tiszteletüket méltón leróni igyekvő nemzettársainkkal. És összeköt bennünket hitünkben is, mert egyházunknak is megtiszteltetés, hogy egy imádkozó lelkületű költő emlékét ápolhatja. Mindezért a jelen célja most a hálaadás.”

A felszólalások után elhelyezték az alapkőben az időkapszulát, megkoszorúzták Kölcsey Ferenc szobrát, az ünnepség pedig a Himnusz eléneklésével zárult.

Az időkapszulába tett szöveg és annak elhelyezése az alapkőben

Az időkapszulába tett szöveg és annak elhelyezése az alapkőben

Pakulár István az ünnepséget követően nyilatkozott arról, hogy a magyar kormány támogatásával készült el a református egyház telkén felépítendő sződemeteri kulturális és egyházi központ terve. Az építkezéshez a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 60 millió forint támogatást nyert a Bethlen Gábor Alaptól. Terveik szerint a munkálatokat az év végéig befejezik.

Koszorúzás után

Koszorúzás után

Megjegyezte, több elképzelés is volt a sződemeteri Kölcsey-kultusz megerősítésére. Jelenleg ennek az épületnek a felépítése tűnt könnyebben megvalósíthatónak, de nem tettek le arról, hogy Kölcsey Ferenc szülőházát is visszavásárolják. Az épület áll, jelenleg azonban a helyi, román görög katolikus egyház parókiája működik benne.

Pakulár István lelkipásztor nyilatkozik

Pakulár István lelkipásztor nyilatkozik

„Elvi kérdés, hogy ezt az épületet, a Himnusz szerzőjének a szülőházát visszaszerezzük. Amennyiben felhatalmazást kapok arra, hogy ezzel kapcsolatban tárgyaljak a görög katolikus egyház képviselőivel, meg fogom tenni. Úgy érzem, hogy ez megoldható egy hosszú távú együttműködés révén” – mondta a lelkész.

Pakulár István felidézte, hogy az idegenforgalom fellendítése érdekében egy Kölcsey-út létrehozását kezdeményezték, amely Sződemeter mellett a Hajdú-Bihar megyei Álmosdot és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekét érintené, emellett a lelkész kezdeményezésére immár 7. éve megszervezik a Kölcsey-futást Tasnád és Sződemeter között.

Forrás:
www.frissujsag.ro
www.kronika.ro