Cél


A Kölcsey Ház Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a magyar kulturális örökség fennmaradásához Magyarország határain belül és kívül. Ennek keretében szeretnénk közreműködni híres magyar művészek, tudósok, közéleti személyiségek életéhez és emlékezetének megőrzéséhez kapcsolódó ingatlanok megszerzésében, létesítésében, felújításában és fenntartásában.

Az Alapítvány legfontosabb célját képezi annak elősegítése és támogatása, hogy Kölcsey Ferenc Sződemeter (jelenleg Románia) területén elhelyezkedő szülőháza nemzeti kézbe kerüljön és magyar nemzeti emlékként maradjon fenn. Támogatni kívánjuk azokat a személyeket, szervezeteket, amelyek tevékenységének célja a fenti célokkal összhangban áll és jogilag lehetőségük van azok megvalósítására.

A honlap létrehozásának célja az Alapítvány tevékenységének megismertetésén és elősegítésén kívül az, hogy hozzájáruljunk az egyetemes magyar kultúra részét képező értékek igényes és egyúttal könnyen áttekinthető, közérthető megismertetéséhez. Hiszünk abban, hogy ezek az értékek generációkon keresztül továbbra is fennmaradnak.

A világ gyors változásai közepette minden korosztály keresi a gyökereit, bárhol éljen is a Földön. Kölcsey szavaival élve: „Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.”. A haza megtalálását és az ember szívében rejlő otthonérzet felismerését a fenti értékek közvetítése révén szeretnénk a magunk módján elősegíteni.