Sződemeteri megemlékezés a magyar kultúra napján

2022. jan. 27. | Megemlékezések

Január 22-én, a magyar kultúra napján a Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ szervezésében, színvonalas rendezvény keretében tisztelegtek a résztvevők a Himnusz költőjének emléke előtt.

A rendezvény résztvevőit Pakulár István, a Sződemeteri Református Leányegyházközség lelkipásztora köszöntötte. Ezt követően Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, melynek során – többek között – kiemelte, hogy a keresztény, európai kultúra veszélyben van, külső és belső támadásoknak is ki van téve, hagyományainkat meg kell védeni.

Ft. Csűry István püspök igét hirdet

Ft. Csűry István püspök igét hirdet

Nt. Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese elmondta, hogy Kölcsey a Himnuszban olyan gondolatokat is megfogalmazott, olyan ősökre is hivatkozott, amelyeket azóta a hivatalos történettudósok egy része elutasít, gyökértelenné téve ezzel a magyar hagyományok egy részét.

Nt. Tolnay István esperes

Nt. Tolnay István esperes

Gál Gyöngyi, a LiterArt magyartanárok egyesületének elnöke, magyar oktatásért felelős tanfelügyelő beszédében kifejtette, hogy „az erdélyi magyar kultúra része az egyetemes magyar kultúrának, még akkor is, ha voltak történelmi idők, amikor elfeledték, elfeledtették, hogy nem az országhatárok jelentik a nemzet, a kultúra határait. Erdély a transzilvanizmus eszméje által sajátos színezettel, lelkiséggel járul hozzá a magyarság identitásához, mint ahogy ezt teszi a Felvidék, a Vajdaság és Kárpátalja is”.

Gál Gyöngyi, a LiterArt magyartanárok egyesületének elnöke

Gál Gyöngyi, a LiterArt magyartanárok egyesületének elnöke

Ezt követően Mészáros Krisztina Rita magyar tanár irányításával verseket mondtak a Szamos Diákirodalmi Körhöz tartozó tasnádi és nagykárolyi diákok (Gliguta Zsófia, Csorba Maximilian és Czier Tekla).

Gliguta Zsófia szaval

Gliguta Zsófia szaval

Magyar Lóránd parlamenti képviselő elmondta, hogy a Himnusz nagysága nemzetegyesítő erejében rejlik és ez minden magyar számára erőforrást jelent. Véleménye szerint Kölcsey annak idején nem gondolta, hogy csaknem 200 év múlva Európában milyen nagy szerepe lesz a nemzeti identitásnak.

Magyar Lóránd parlamenti képviselő

Magyar Lóránd parlamenti képviselő

Magyar Lóránd után Gheorghe Marian polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.

Végül Pakulár István lelkipásztor arról beszélt, hogy milyen elvek mentén élt, szolgálta nemzetét és alkotott Kölcsey Ferenc. Kiemelte, hogy bármit is tett a hazáért — akár költőként, akár politikusként —, az mindig harmóniában volt mindazzal, amit gondolt és hirdetett és a nemzetgyarapítás, a haza védelme, becsülete, szeretete így vált valósággá az életében és követendővé nemzettársai számára.

Pakulár István zárszót mond

Pakulár István zárszót mond

Pakulár István lelkipásztor

Pakulár István lelkipásztor

A megemlékezést koszorúzás zárta, majd a jelenlévők megtekintették a sződemeteri Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ Kölcsey kiállítását.

Nagy Ferenc a Kölcsey Ház Alapítvány képviseletében koszorúz

Nagy Ferenc a Kölcsey Ház Alapítvány képviseletében koszorúz

 

Koszorúzás utáni csendélet az ünnepség másnapján

Koszorúzás utáni csendélet az ünnepség másnapján