Megemlékezés a magyar kultúra napja alkalmából Sződemeteren

2019. jan. 31. | Megemlékezések

A magyar kultúra napja alkalmából tartott megemlékezés Sződemeteren

A magyar kultúra napja alkalmából tartott megemlékezés Sződemeteren

Kölcsey 196 évvel ezelőtt január 22-én tisztázta le a Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeményét, amely időközben nemzeti himnuszunkká lett. A magyar kultúra napja alkalmából – ebben az évben január 19-én tartott ünnepi istentiszteleten – Pakulár István lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. A megemlékezésen részt vett Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője, ifj. Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese, Kruzslitz Imre tasnádi római katolikus plébános, valamint Tasnád város alpolgármestere, Kiskasza Balázs. A község polgármestere Marian Gheorghe és a helybeli román görögkatolikus gyülekezet parókusa Holhoş Florin is jelen voltak az ünnepségen. A Kölcsey Ház Alapítvány képviseletében Nagy Nóra alapító és Nagy Ferenc kuratóriumi elnök vett részt.

Forró László főjegyző és a meghívott egyházi és világi vezetők

Forró László főjegyző és a meghívott egyházi és világi vezetők

„Amire emlékezünk, azt nem akarjuk szem elől téveszteni, és semmiképpen nem engedjük, hogy a feledés homályába merüljön; illetve egyúttal jövőt jelentő jelzőoszlop mindannyiunk számára” — fogalmazta meg az egyházkerület helyettes püspöke, miért is kell legyen „emléknapja” a magyar kultúrának. Forró László a „magyar kultúra” szóösszetétel méltó megfogalmazását is kifejtette: „Semmiképpen nem pusztán a mértékadó irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások összessége, hanem ennél azért mégiscsak mérhetetlenül több. Egyszerűen magyar létünk, magyar önazonosságunk összessége” — fogalmazott. „Így egészében ünnepelve, megőrizve és egyúttal továbbfejlesztve, így lesz számunkra áldás, megtartatás és felemelkedés” — tette hozzá a főjegyző.

ifj. Tolnay István esperes beszédet mond

ifj. Tolnay István esperes beszédet mond

A nagykárolyi egyházmegye esperese beszédében rámutatott: „Amikor a magyar kultúra napján együtt megemlékezünk, akkor mindig oda lyukadunk ki, hogy minden kulturális alkotásunk, legyen szó költészetről vagy bármilyen más kultúrértékről, alapja a nyelv.” Nyomatékosította ugyanakkor: „A mi felelősségünk, hogy ezt megvigyázzuk, megőrizzük. S ez nem csak a lelkipásztor, nem csak a pedagógus, nem csak az elöljáró felelőssége, hanem minden szülő, nagyszülő felelőssége és áldott szolgálata. Ma, 2019-ben, a magyar kultúra napján azt kívánom, hogy az egész Kárpát-medencei magyarságot és a világ minden magyarját segítse meg abban az Isten, hogy megőrizze nyelvét, kultúráját, értékét, és továbbadja azt.”

Pakulár István tiszteletes és a résztvevők

Pakulár István tiszteletes és a résztvevők

„Nemzeti sajátosság, hogy nemzeti ünnepeinken arról szólunk, arra emlékezünk, ami összeköt és megtart bennünket határokon átívelően” — emelte ki a házigazda tiszteletes. Vallotta ugyanakkor, hogy „egy nemzet ereje, életképessége, jelleme, szerepe a világban a kulturális sajátosságaival mutatkozik meg.” Mint kifejtette, Kölcsey Ferenc írásban, költészetben foglalta össze a nemzeti hitvallást, de ennek kinyilvánítási formája számtalan lehet. Néptáncunkban, a népdalainkban, a népzenénkben mind-mind megtalálható ez a hitvallás — húzta alá —, amely megjeleníti „az ember és ember, férfi és nő, férfi és férfi vagy nő és nő közötti kapcsolat mibenlétét, vagy akár magához a Teremtőhöz fűződő viszonyt”.

Koszorúzásra várva

Koszorúzásra várva

A beszédek után a koszorúkat helyezték el Kő Pál Kölcsey szobránál. Az alkotást 1991-ben leplezték le a budapesti VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ennek másolata található meg Sződemeteren, a református templom kertjében. Virágait több egyházi és világi intézmény helyezte el, de talán a legmeghatóbb momentum az volt, amikor Pakulár István és a helyi szórványgyülekezet egy idősebb tagja közösen koszorúztak. Végül lélekemelő hangulatban a közösség együtt elénekelte a Himnuszt.

Pakulár István és a szórványgyülekezet tagja koszorúzni indul

Pakulár István és a szórványgyülekezet tagja koszorúzni indul

A rendezvényt követően Pakulár István tiszteletes – idén első alkalommal – az átadás előtt álló Kölcsey Emlékházban tartott szeretetvendégségre hívta meg a jelenlevőket. Kötetlen beszélgetés keretében lehetőség nyílt az emlékezésre és a jövőről való közös tanakodásra.

 

Forráshttp://www.frissujsag.ro