30. alkalommal emlékeztek meg Kölcseyről Sződemeteren

2019. aug. 11. | Megemlékezések

2019. augusztus 2-án megemlékezést tartottak Sződemeteren Kölcsey születésének 229. évfordulója alkalmából. A rendezvényre a felújított Kölcsey emlékhelyen került sor, a nemrég felavatott Kölcsey Emlékházban pedig kiállítás várta a résztvevőket.

Az ünneplő sokaság

Az ünneplő sokaság

Először Gaál Gyula színművész, a Harag György társulat tagja szavalta el a Himnuszt.  Ezt követően Ruff Zsófia, a tasnádi Ady–Kölcsey Kulturális Egyesület elnöke mondott köszöntőt azzal összefüggésben, hogy szervezetük vette át a megemlékezések szervezését az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől (EMKE) illetve annak főtanácsosától Muzsnay Árpád úrtól.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, ft. Csűry István beszédében rámutatott, Sződemeteren annak idején egy olyan pillér született, amin keresztül Isten meg akarja erősíteni a világot.

Ft. Csűry István püspök

Ft. Csűry István püspök

Sződemeter polgármestere, Gheorghe Marian elmondta, hogy az önkormányzat felismerte Kölcsey kultusza ápolásának fontosságát és az önkormányzat képviseletében közel 20 éve vesz részt ezeken a rendezvényeken.

Jáger dr. Péter Mónika, a LiterArt Egyesület tagja foglalta össze ezután Kölcsey életrajzát. Magyar Lóránd Bálint parlamenti képviselő Kölcsey egy intelmére — „Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé.” — alapozva beszédében kiemelte, hogy a közösség felé mindig alázattal kell fordulni, ahogy a Kölcseyt megelőző és őt követő nagyjaink is fordultak.

Magyar Loránd Bálint parlamenti képviselő

Magyar Loránd Bálint parlamenti képviselő

Demeter Stefánia Katalin magyarországi konzul is köszöntötte az ünneplő jelenlévőket. „Kölcsey Ferencben a magyar nép olyan egyéniséget talált, akit vallási és hazafias érzelmei egyaránt segítettek nemzeti imánk megfogalmazásában, aki a magyarság egész történelmi múltját képviseli — Isten és a világ előtt”.

Demeter Stefánia Katalin konzul

Demeter Stefánia Katalin konzul

Szatmárcsekei diákok versmondása után ünnepi beszédek hangzottak el. Előbb szervezetünk, a Kölcsey Ház Alapítvány nevében a kuratórium elnöke, Nagy Ferenc mondott beszédet „Hass, alkoss, gyarapíts” – személyes felelősségvállalás a mindennapokban címmel, melyben kiemelte az egyén és civil szervezetek tevékenységének fontosságát, továbbá méltatta a Pakulár tiszteletes házaspár példaértékű odaadását.

Nagy Ferenc a Kölcsey Ház Alapítvány kuratóriumának elnöke

Nagy Ferenc a Kölcsey Ház Alapítvány kuratóriumának elnöke

Ezt követően dr. Gyapay László irodalomtörténész, egyetemi docens, a Kölcsey Emlékházban létesített kiállítás kurátorának érdekfeszítő előadása következett. Az Egy életmű az idő sürgetésében című előadásában elmondta, hogy Kölcsey Ferencet jellemezte az a szorongás: „Hogyan tudom értelmesen kihasználni ezt az életidőt?” A világról való fontos dolog elmondása, megfogalmazása volt az, amire Kölcsey törekedett.

dr. Gyapay László irodalomtörténész, egyetemi docens

dr. Gyapay László irodalomtörténész, egyetemi docens

Végül Pakulár István házigazda lelkipásztor szólt a megjelentekhez. Beszédében jelezte, hogy „a külső megújulást a felismerésen túl megelőzi az igény a belső megújulásra”. Kiemelte: „Kölcsey Ferenc is a maga módján küzdött a megújulásért, nyelvi, társadalmi, világszemléleti szinten … ez arra vezet bennünket, hogy eltöprengjen a magyar ember azon, hogy miben és hogyan kellene megújulnia ma. Egy biztos: a megújulás elengedhetetlen eszköze őseink helyén való, méltó tisztelete… Kölcsey szellemi hagyatéknak őrzésével nemzetünk külső és belső megújulását és ezzel alkotó és értékápoló jövőjét biztosítjuk”.

Pakulár István lelkipásztor

Pakulár István lelkipásztor

A rendezvényt koszorúzás zárta, amelyben szilágysomlyói cserkészek működtek közre, majd a résztvevők elénekelték a Himnuszt. Ezt követően lehetőség nyílt az emlékházban lévő kiállítás megtekintésére.

Koszorúzás után

Koszorúzás után

 

Forrás: www.frissujsag.ro