Kölcsey megemlékezés Sződemeteren

2016. aug. 20. | Megemlékezések

2016. augusztus 5-én megemlékezést tartottak Sződemeteren Kölcsey Ferenc születésének 226. évfordulója alkalmából – sorozatban immár 27. alkalommal. Tárogatószó és az utóbbi években már megszokott rekkenő hőség fogadta Kölcsey szülőfalujában a megemlékezőket.

A megemlékezés közönsége

A megemlékezés közönsége

A rendezvény megnyitásaként Varga Sándor, a szatmárnémeti Harag György Társulat színművésze szavalta el a Himnuszt. Ezt követően az esemény főszervezője, Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosa köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelten szólt a felelősségről, majd utalt arra, hogy a megemlékezésen a Moldovai Köztársaságból érkezők olyan csoportja is részt vesz, akik nem, vagy alig beszélik a magyar nyelvet, ám ennek dacára büszkék magyar indentitásukra, származásukra. „Nem kell-e épp itt, nemzeti imánk szerzőjének falujában konkrétan és jelképesen keblünkre szorítanunk a földkerekség lakóinak azon részét, kik talán néhány szón kívül semmit sem értenek magyarul, de velünk azonos származásúnak tartják magukat, arra büszkék, s hajlandók áldozatot is hozni, hogy őseik kultúráját, szokásait megismerjék, s utódaiknak továbbadják? (…) Sződemeter s az itt született, európai gondolkodású Kölcsey gyűjtő fókuszává kell váljék mindazoknak, akik Kárpát-medencei származásúnak vallják magukat, arra büszkék, s hozzánk tartozókként gondolkodnak és viselkednek!” – fogalmazott.

A megemlékezés egyik pillanata

A megemlékezés egyik pillanata

Az épített és a szellemi örökség egymásrautaltságáról értekezett beszédében Pakulár István tasnádi lelkipásztor. Mint kifejtette, ennek jegyében kezdtek neki a Kölcsey Emlékház építésének, melynek építése ütemesen halad. Erről minden résztvevő könnyen meggyőződhetett, ugyanis a hagyományoknak megfelelően a református templom kertjében tartották a megemlékezést, azon a helyen, ahol a Kölcsey Emlékház is épül.

Pakulár István lelkipásztor

Pakulár István lelkipásztor

Üdvözölte a jelenlévőket Gheorghe Marian, Sződemeter polgármestere, valamint László Róbert, a Szatmár Megyei Hagyományőrző Forrásközpont igazgatója is.

Mélyenszántó gondolatokkal teli, tartalmas beszédet mondott Pataki Enikő, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatója. Kölcsey időszerűségéről szólva elmondta, hogy a jó iskola feladata túlnő a tananyag továbbadásán, elsősorban az emberi értékek továbbadása, az ennek megfelelő életvitel elérése a fő cél. Ezt az üzenetet küldi a mának, a 21. századnak a nagy költő, gondolkodó. Az igazgató asszony említést tett ugyanakkor arról is, hogy a megfelelő oktatás a megmaradásunk kulcsa.

A közönség a Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatóját hallgatja

A közönség a Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatóját hallgatja

Méltatta a református közösség elszántságát, az emlékház építését Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is. Egyúttal megígérte, hogy a jövő évi megemlékezésre a mainál – ami autóval szinte járhatatlan – már jobb úton érkezhetnek a zarándokok. Megjegyezte, hogy ezen a megemlékezésen részt venni lelkiekben sokat jelent. A világ magyarsága számára az itt elhangzó gondolatok jelképesen betömik az ide vezető út kátyúit.

Ungurean Vladimir, a Moldovai Magyarok Egyesületének elnöke üdvözölte a jelenlévőket magyar és román nyelven, majd tucatnyi moldovai, magyar származására büszke diák mondott Kölcsey-verset.

Ezek a sorok, nemzeti imánk a nagyvilágban mindenhol rólunk és nekünk szól – mutatott rá beszédében a Himnuszra utalva Kónya Melinda, a Hollandiai Magyar Szövetség alelnöke.

A megemlékezésen számos diák is közreműködött, helyiek, tasnádiak, szatmárcsekeiek, álmosdiak; a mátészalkai aranyfokozatú Dancs Lajos Népdalkör Nauner Agárdi Éva vezetésével pedig szatmári népdalcsokorral kedveskedett a jelenlévőknek.

A Dancs Lajos népdalkör előadása

A Dancs Lajos népdalkör előadása

Koszorúzással és a Himnusz közös eléneklésével ért véget a rendezvény.

Koszorúk Kölcsey szobránál, háttérben az épülő Kölcsey Emlékház

Koszorúk Kölcsey szobránál, háttérben az épülő Kölcsey Emlékház

Forrás: www.frissujsag.ro